Proiect

Despre proiect

MOIRA PIESE AUTO S.R.L. este beneficiar al proiectului „ Dezvoltare unitate de fabricare a reperelor pentru reparatii mecanice la motoare si autoturisme”, cod MySMIS 138738, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2. - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Obiectivul general al proiectului este creșterea competitivității companiei în domeniul fabricării pieselor pentru autovehicule și motoare de autovehicule, prin diversificarea, modernizarea si extinderea capacității de producție și prin acces la infrastructură tehnologică modernă, performantă și eficientă din punct de vedere energetic. Dezvoltarea activității impune creșterea numărului de salariați și adoptarea de noi practici de afaceri cu scopul consolidării poziției pe piață și accesarea unor noi segmente de piață, inclusiv prin activități de internaționalizare.

Valoarea totală a proiectului este de 3.065.713,29 lei, iar valoarea sumei nerambursabile este de 1.639.963,07 lei din care 1.393.968,61 Lei contribuție publică prin FEDR.

Investiția are un impact pozitiv în creșterea competitivității întreprinderii și contribuie la dezvoltarea economiei locale. De asemenea, proiectul are efectul de a crea noi locuri de muncă, cu potențial de dezvoltare pe viitor.

Rezultatele proiectului includ următoarele:

  1. Realizarea unei investiții inițiale care să faciliteze achiziția mijloace fixe corporale pentru pefectarea unui flux tehnologic modern care sa asigure derularea proceselor de producție.
  2. Implementarea unei solutii moderne de gestiune software a activtiatii curente, participarea la un targ international in calitate de expozant, recertificarea sistemului de management si certificarea unui produs din portofoliul de produse.
  3. Cresterea numarului de angajati cu cel putin 3 persoane care sa fie implicate in procesul productiv.

Durata de implementare a proiectului este de 42 luni: respectiv de la data 01.05.2020 până la data de 31.10.2023.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: MAXIM MIHAI, Administrator

Telefon: 0722 345 340 , e-mail: mihaimax24@yahoo.com

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Cookie-urile ne ajută la îmbunătățirea serviciilor furnizate. Folosind serviciile noastre, sunteți de acord cu folosirea cookie-urilor.